Florbal Židenice v posledních letech intenzivně pracuje na rozvoji a zkvalitňování sportovní složky a celkové sportovní úrovně klubu. Před loňskou sezonou jsme široké veřejnosti představili novou klubovou vizi, jejíž stěžejní součástí je nová sportovní koncepce zaměřená na poctivou výchovu mládeže. Jejím hlavním sportovním cílem je, aby se co nejvíce našich hráčů probojovalo do dospělých družstev a pokračovalo s florbalem a sportem jako takovým i v dospělém věku. Na novou vizi a klubovou koncepci navazuje další a neméně důležitý krok. Tím je propracovaná metodika rozvoje hráček a hráčů - tzv. PLAYBOOK! Na projektu playbooku a dalších navazujících materiálech pracovalo celkem 7 pracovníků téměř 13 měsíců. „Již na začátku, kdy padl záměr zkvalitnit sportovní složku, jsme si řekli, že musí jít o koncepční práci, nikoliv nějaké náhodné výstřelky. I proto celková příprava tohoto projektu zabrala více než jeden rok,popisuje okolnosti vzniku Dan Lošťák, jeden z koordinátorů sportovního úseku klubu. 

Podívejte se na promo video k našemu novému projektu

Přibližně před rokem, na začátku léta 2022, jsme začali připravovat myšlenku tzv. židenického Playbooku. Tedy naprosto komplexního materiálu, který bude obsahovat interaktivní osnovy k pedagogice, osobnostnímu rozvoji, kondici, skills i florbalovému rozvoji a chybět nemůžou ani brankáři. Na každou část navazuje námi připravená videobanka s prokliky na námi natočená videa s různými činnostmi. Materiály jsou připraveny pro jednotlivé kategorie a navazují plynule na sebe tak, aby byla zajištěna návaznost trenérské práce mezi jednotlivými kategoriemi a vše se spojilo v jeden celek zvaný výchova mládeže, což je jeden z hlavních klubových cílů ve sportovní oblasti. Kromě věkových specifik jsou v metodických materiálech zohledněny také rozdíly mezi přípravou dívek a chlapců. 

„Na projektu Playbooku pracovalo 7 pracovníků bezmála 1000 hodin a výsledkem je jedna z nejpropracovanějších a nejkomplexnějších metodik rozvoje hráče v České republice,“ sděluje k projektu Dan Lošťák, který je jedním z garantů projektu a od nové sezony také zastřeší agendu hráčského rozvoje. "Výsledná podoba zahrnuje 10 prezentací o celkovém počtu 760 snímků, na které navazuje 67 videí o délce v součtu téměř jeden a půl hodiny. Projekt také významně dopadá na práci trenérů, kterou tímto posuneme na vyšší úroveň zavedením jednotných digitálních ročních tréninkových cyklů, které budou trenéři při přípravě i průběžném vyhodnocování konzultovat s šéftrenérem. Kromě toho budou trenéři mít k dispozici pracovní tréninkové deníky k plánování konkrétních tréninků,“ vysvětluje. 

Sportovní úsek nově s agendou hráčského rozvoje


Zásadní novinkou je posílení sportovního úseku o nový pracovní úvazek a rozdělení úseku na agendu Mládeže a agendu Hráčského rozvoje. „Agenda hráčského rozvoje je do budoucna klíčovým prvkem, který má zajistit individualizaci při práci s hráčkami a hráči nad rámec skupinové práce, kterou jim dávají trenéři ve svých kategoriích,“ pokračuje Lošťák v objasňování vzniku agendy hráčského rozvoje, kterou má na starosti. Hráčský rozvoj zahrnuje péči o hráčky a hráče v oblastech rozvoje skills, kondice, regenerace, výživy, mentálního rozvoje i zajištění nadstavbové práce s těmi nejtalentovanějšími. 

„Agenda hráčského rozvoje je úzce propojena s agendou v kategoriích, což je možné právě díky zajištěnému plánování. Pokud tedy trenér bude například v kategorii mladších žáků s hráči trénovat pokrytí míčku při přechodu 1 na 1, my v rámci hráčského rozvoje jsme schopni rozvoj této činnosti prohlubovat na skills tréninku. Nebo naopak pokud v rámci hráčského rozvoje zjistíme, že hráčce nebo hráči hrozí zranění, jsme okamžitě schopni ve spolupráci s trenérem dané kategorie na tuto skutečnost reagovat. V tomto nám pomáhá také plošné testování, které probíhá vždy minimálně 1x ročně před sezonou od starších žákyň a žáků nahoru,“ uzavírá vysvětlení dalších přínosů.

Práce na projektu Playbooku představuje důkladně promyšlený a komplexní přístup k tréninku a výchově mládeže. Klub nejen vytvořil materiály a videa pro různé aspekty hráčského rozvoje, ale také rozdělil sportovní úsek na agendu mládeže a agendu hráčského rozvoje, což umožňuje individualizovaný přístup k hráčkám a hráčům. Tato nová metodika nejen zvyšuje kvalitu tréninku, ale také umožňuje reagovat na individuální potřeby hráčů. 

Florbal Židenice tímto projektem ukazuje své odhodlání k neustálému zdokonalování se a vedení svých hráčů k úspěchu a to s ohledem na komplexní aspekty sportovního vývoje.

Co na Playbook říkáte? Dejte nám vědět na našich profilech na sociálních sítích!

#florbalzidenice #kdeflorbalznamenavice #fightlikeadragon