Vize

Vizí Florbalu Židenice je budovat konkurenceschopný, soběstačný, ambiciózní a přátelsky založený klub s rodinnou atmosférou. Dlouhodobým cílem klubu je vychovávat sportovce, kteří ctí zásady fair-play a mají zdravě soutěživého ducha. Soustředíme se nejen na rozvoj florbalových dovedností, ale také na výchovu  sebevědomých osobností, přičemž stavíme na pracovitosti, zodpovědnosti a týmovém duchu.  Chceme vychovávat sportovce, kteří se nebojí riskovat a vzít odpovědnost na svá bedra. V mládežnických družstvech pro nás nejsou primárním měřítkem výsledky jednotlivých utkání, ale herní rozvoj a výchova hráčů. 

Nadále chceme disponovat kompletní dívčí i chlapeckou strukturou a rozšiřovat členskou základnu. V ženské složce chceme nastavovat standardy napříč všemi kategoriemi a plnit roli dominantního hráče na tuzemské scéně. Mužskou složku chceme vytáhnout do vyšších pater soutěží českého florbalu.

Z dlouhodobého hlediska chceme rovněž stabilizovat a zlepšovat zázemí, podmínky pro zaměstnance, trenéry i hráče.

Všichni zaměstnanci, trenéři, hráči a hráčky, rodiče a další členové Florbalu Židenice respektují nastavená pravidla a jednají v souladu s hodnotami klubu, jimiž jsou pokora, přátelství, radost, respekt a síla.  Jsme Florbal Židenice… kde florbal znamená více.