Sociální fond

Jako spolek nedopustíme, aby tíživá finanční situace zabránila mladým sportovcům plnit si své sny, věnovat se pohybu, rozvíjet se po sportovní i lidské stránce a účastnit se plnohodnotně sportovních aktivit.

Rozhodli jsme se podpořit děti a mládež ze sociálně slabších či znevýhodněných rodin, a umožnit jim hrát tak krásný sport, jakým florbal bezpochyby je. Proto přicházíme na svět s novým projektem, který nese název Sociální fond. 

Prostřednictvím sociálního fondu si dovolujeme nabídnout našim současným i novým členům slevu na roční členské příspěvky až do výše 50 %, nebo finanční příspěvek na sportovní vybavení až do výše 3 000 Kč, nebo finanční příspěvek na doplňkové akce (soustředění, příměstský kemp, neligové turnaje apod) až do výše 3 000 Kč.

Žádost včetně podmínek pro nárok na podporu najdete ZDE. V případě, že splňujete minimálně jednu z podmínek, neváhejte s vyplněním. Žádost lze podat jednou za sezonu a to za jednoho člena. V případě, že máte v klubu více dětí, můžete jednou za sezonu podat žádost na každé z nich. Vyplněné žádosti lze zasílat vždy do 30. září nebo 31. ledna na e-mail sekretar@florbalzidenice.cz.

O přiznání slevy či příspěvku rozhoduje výkonný výbor spolku dle aktuálních finančních možností. Přiznání nejde právně vymáhat a příspěvek nemusí být přiznán i přes uváděné nároky. O výsledku rozhodnutí budete informováni do 30 dnů od podání žádosti.

Sociální fond je závislý na finanční podpoře partnerů tohoto projektu. 

Věříme, že tento krok oceníte a dopřejete svému dítěti co nejvíce sportovních zážitků!

#FlorbalZidenice #KdeFlorbalZnamenaVice #FightLikeaDragon