Dorostenky

Sobota 19. 2. 2022 | 1. liga dorostenek
TJ Znojmo LAUFEN CZ 4:3
SH SportPoint Brno 0:1, 2:2, 1:0, 1:0