Česká firma, která nabízí unikátní využití laboratorní diagnostické metody - spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV) - v oblasti péče o zdraví, aktivního životního stylu, tréninkové zátěže a sportu. Jejím cílem je prostřednictvím moderních a snadno dostupných technologií zpřístupnit monitoring HRV nejširší veřejnosti i profesionálním sportovcům a změnit tím přístup k řízení tréninku na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni.

Zpět na partnery