Historie Mráz léčí

Společnost Mráz léčí vznikla v roce 2012. I přes poměrně krátkou historii neustále modernizujeme své technické vybavení. V roce 2015 jsme pořídili nový typ kryoválce, ale protože výhody kryoterapie objevovalo v Brně stále více lidí, rozhodli jsme se instalovat u nás nejmodernější typ kryokomory pro více osob.

Na podzim roku 2016 byla v rekonstruovaných prostorách spuštěna nejen nová kryokomora, ale také pořízen přístroj pro lokální kryoterapii a vybudována nová cvičebna s šatnami. V roce 2018 byla rekonstruována i recepce a zázemí pro návštěvníky.

Stále se pro vás snažíme do Brna přinášet nové technologie, proto jsme v roce 2019 pořídili hyperbarickou komoru pro oxygenoterapii. Díky přetlaku v této komoře dokáže organismus využít větší množství kyslíku a regenerovat mnohem rychleji.

Najdete nás v Brně na ulici Zoubkova.

Zpět na partnery