Společnost Brněnské komunikace a.s. byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 21. 6. 1994 a rozhodnutím zakladatele, t.j. města Brna, o založení společnosti ze dne 25. 10. 1994, jako právního nástupce práv a povinností zrušených rozpočtových organizací (Městská správa komunikací Brno a Dopravně inženýrská organizace města Brna). Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, Husova 15, 601 53 Brno, v oddíle B, vložce 1479 ke dni 1.1.1995. K fúzi se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO a.s. došlo 31. 12. 2013.

Poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost:

 • zimní a letní údržbu komunikací
 • správu komunikací a dopravních staveb včetně tunelů
 • správu a údržbu světelné signalizace a dopravního značení
 • stavební činnost v dopravě
 • centrální řízení dopravy
 • organizaci dopravy v klidu
 • projekční činnost a majetkoprávní přípravu
 • služby v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • prognózy, plány a modely dopravy
 • inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb
 • geodetické práce
Zpět na partnery