Dorostenky

Sobota 30. 10. 2021 | 1. liga dorostenek
TJ Znojmo LAUFEN CZ 4:2
SH SportPoint Brno 1:0, 3:0, 0:2