Dorostenci

Neděle 27. 2. 2022 | 2.liga dorostenců
Sokol Brno I EMKOCase GulliversB 4:8
Hrajeme doma! 1:1, 2:3, 1:4