• Jsme česká akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je statutární město Brno. Patříme dlouhodobě mezi nejstabilnější firmy v jihomoravském regionu.
  • Jsme společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany.
  • Jsme patrioti a cítíme se být součástí Brna. Naším hlavním cílem je čisté město.
  • O čistotu a energii pro Brno se stará celkem 430 zaměstnanců, disponujeme nejmodernějším vozovým parkem, třídící linkou a špičkovým technologickým zařízením na energetické využívání odpadu.
  • Jsme odpovědnou společností. V roce 2002 jsme úspěšně implementovali systém managementu kvality podle normy ISO 9001. Systém byl následně pravidelně recertifikován podle aktuálních norem. Zásadní změny systému managementu společnosti byly provedeny v roce 2014, kdy jsme aplikovali požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001. V roce 2015 jsme úspěšně absolvovali certifikační audit. Během roku 2020 došlo k recertifikaci systému managementu bezpečnosti práce dle požadavků normy ISO 45001.
  • Základní rámec činnosti naší společnosti určuje politika společnosti. Klademe důraz na zajištění spokojenosti veřejnosti, zákazníků a zlepšování podnikatelského i environmentálního profilu společnosti včetně. bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro naše zaměstnance.
  • Jsme společnost, která má tradici. V roce 2014 jsme oslavili dvacet let od vzniku akciové společnosti SAKO Brno. Naše historie však sahá až roku 1905, kdy v Brně vznikla první spalovna na území tehdejšího Rakousko-Uherska určená již tehdy k výrobě elektrické energie.
  • Jsme společnost, která má budoucnost. V době hrozící energetické krize se tříděný odpad stává v čím dál větší míře důležitým zdrojem druhotných surovin. Komunální odpad je pak zdrojem energie, jejíž výroba je šetrná k životnímu prostředí.
Zpět na partnery