2017

Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech - zabezpečení sportovní činnosti mládeže v roce 2017 částka 600 000 Kč (rozhodnutí č.502017_8_0753) závěrečná zpráva o čerpání dotace je zde.

2018

Program Můj klub - Florbal Židenice - celoroční činnost dětí a mládeže 6-23let částka 639 500 Kč (rozhodnutí č.502018_2B_2404).

2019

Výzva Můj klub 2019 - Florbal Židenice - celoroční činnost dětí a mládeže 6-23let částka 886 600 Kč (rozhodnutí č.502018_2B_3277)

2020

Výzva Můj klub 2020 - Florbal Židenice - celoroční sportovní činnost dětí a mládeže do 23let částka 665 500 Kč (rozhodnutí č.502018_2B_3277)
Zpět na partnery