Poskytujeme kompletní výstavářský servis, tj. výběr vhodného veletrhu, zajištění výstavní plochy, jednání s organizátorem veletrhu, vypracování architektonického a grafického návrhu expozice, vlastní realizace expozice, doprovodné služby (hostesky, catering, ubytování týmu, spedice exponátů ad.)

Disponujeme zkušeným, odpovědným a motivovaným týmem spolupracovníků, vlastním výrobním a skladovacím zázemím v centru Brna, zkušenostmi s realizací expozic v ČR a v celé Evropě vč. Ruské federace

Důraz klademe na absolutní spolehlivost a loajalitu, optimalizaci vynaložených nákladů, komplexnost nabízených služeb.

Zpět na partnery