2017

Zabezpečení celoročního činnosti a soutěží chlapců, dívek, mužů a žen ve florbalu v roce 2017 částka 50 000 Kč (smlouva č. 6717091347)

Celoroční příprava a účast v nejvyšší soutěži (družstvo ženy) v roce 2017 částka 345 300 Kč (smlouva č. 6717090175)

Sportovní příměstské tábory pro mládež v roce 2017 částka 20 000 Kč (smlouva č. 6717090922)

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže částka 460 000 Kč (smlouva č. 6717092935)

2018

Zabezpečení celoročního činnosti a soutěží chlapců, dívek, mužů a žen ve florbalu v roce 2018 částka 70 000 Kč (smlouva č. 6718090692)

Celoroční příprava a účast v nejvyšší soutěži (družstvo ženy)  částka 350 000 Kč (smlouva č. 6717090126)

Sportovní příměstské tábory pro mládež v roce 2018 částka 27 000 Kč (smlouva č. 6718091180)

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže částka 600 000 Kč (smlouva č. 6718093033)

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže ve florbalu - dívky částka 32 000 Kč (smlouva č. 6718092928)

2019

Celoroční příprava a účast v nejvyšší seniorské soutěži (družstvo K1 Florbal Židenice -ženy)  částka 642 000 Kč (smlouva č. 671909 0092)

Sportovní tábory a florbalové kempy pro mládež v roce 2019 částka 27 000 Kč (smlouva č. 6719091042)

Zabezpečení celoročního činnosti soutěží mládeže, včetně 1.ligy juniorek a dorostenek, mužů a žen B a C ve florbalu v roce 2019 částka 150 000 Kč (smlouva č. 6719090698)

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže částka 665 000 Kč (smlouva č. 6719093178)

Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže ve florbalu - dívky částka 57 400 Kč (smlouva č. 6719092952)

Celoroční příprava a účast v nejvyšší mistrovské soutěži (družstvo K1 Florbal Židenice -ženy, období 09-12/2019)  213 000 Kč (smlouva č. 6719093845)

2020

Celoroční příprava a účast v nejvyšší seniorské soutěži (družstvo K1 Florbal Židenice -ženy)  částka 505 000 Kč (smlouva č. 672009 0619)

Sportovní tábory a florbalové kempy pro mládež v roce 2020 částka 23 000 Kč (smlouva č. 6720091364)

Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží družstev mládeže, vč. nejvyšší soutěže 1. ligy juniorek a dorostenek, dále družstva mužů, žen B a C ve florbalu, vč. pořádání florbalových turnajů v roce 2020 částka 180 000 Kč (smlouva č. 6720091785)


Zpět na partnery