S radostí oznamujeme, že do rodiny podporovatelů Florbalu Židenice přibyla další společnost - SAFETHING! Tato společnost, která byla založena v roce 2016, finančně podpořila rozvoj mládežnických družstev. 

Nový partner se zabývá poskytováním služeb koordinátora BOZP na staveništích a komplexních služeb týkajících se bezpečnosti práce, které zahrnují poradenský servis, provádění školení, vypracování dokumentací či účast na jednáních se státními institucemi. SAFETHING má bohaté zkušenosti se zajištěním služeb BOZP nejen v oblasti pozemních a liniových staveb, ale i v oblastech investiční výstavby energetických děl. Díky těmto zkušenostem a zodpovědnému přístupu dodržování požadavků v oblasti BOZP na pracovištích není vnímáno jako nutné zlo, ale jako dobře vynaložené prostředky, které pomohou předejít ohrožení nebo poškození nejen lidského zdraví, ale i firemního majetku.

„Důvodem pro uzavření partnerství s židenickým florbalovým klubem bylo představení ze strany manažera pana Konvičného fungování klubu a nastínění jeho vizí do budoucna. Vize klubu nás utvrdila v tom, že i v této nelehké době je potřeba pomáhat mládežnickým sportům," prohlásil ke spolupráci jednatel společnosti Pavel Pospíšil. 

"Protože jsme my i naši kolegové vášnivými, aktivními sportovci, a nyní i novopečenými rodiči, vidíme v podpoře mládežnických družstev smysl více než kdy dříve. Díky možnosti finančně podporovat a tím se podílet na zlepšení úrovně v klubu, jsme získali kromě nových příležitostí i další cenná přátelství," pokračoval Pospíšil.

Jak naznačuje manažer klubu Lukáš Konvičný, sympatie byly od začátku jednání vzájemné. "Jednání s jednateli společnosti SAFETHING pány Pospíšilem a Huňařem byly od prvopočátku velmi příjemné a přátelské. Oba mají velký vztah ke sportu a vedou k němu i své děti. Od začátku společně probíráme naši dlouhodobou vizi, rozvoj klubu nebo další způsoby získání nových členů. Znovu se potvrdilo, že to, kam se náš klub ubírá, je pro firmy atraktivní a jsem vděčný, že se nám právě se společností SAFETHING podařilo na spolupráci domluvit. Věřím, že bude dlouhodobá a oboustranně prospěšná."

Další informace o novém partnerovi klubu najdete na webu https://www.safething.cz/.

Děkujeme za podporu a těšíme se na spolupráci!