V minulých dnech byly vyhodnoceny výsledky komplexního programu podpory Českého florbalu číslo 3 neboli PP3. Tento program je zaměřen na podporu budování pozice florbalu v České republice ve spolupráci s oddíly a také na rozvoj celého českého florbalu, dále na vzdělávání oddílů, jejich propojování a vzájemné sdílení know-how, ale i mnoho dalšího. 

Do tohoto programu bylo pro uplynulou sezónu schváleno celkem 70 oddílů. Nyní došlo na vyhodnocení, které zahrnovalo celkem 4 pilíře. Hodnotila se velikost, spolupráce, popularita a vizibilita. 

V pilíři velikosti byla hodnocena data ke kvantitativnímu růstu oddílů – počet aktivních hráčů, počet nově registrovaných hráčů, hráčská udržitelnost, počet družstev v soutěžích a počet aktivních hráčů na území ORP, případně v obvodech Prahy. Pilíř spolupráce hodnotil pozici oddílu v rámci města/městské části, kraje/MHMP a spolupráci se základními školami. V rámci popularity je hodnocena návštěvnost na ligových utkáních či práce s partnery a ve vizibilitě jsou hodnocena analytická data oddílových profilů na sociálních sítích. 

Z celkových 70 oddílů se K1 Florbal Židenice umístil na úctyhodném 11. místě! Židenice se tak umístily nejvýše v rámci celého regionu Jihomoravského a Zlínského kraje. Pro Židenice je to velká pocta a potvrzení, že jsou na správné cestě k úspěchu, což svými slovy potvrzuje také prezident Jiří Starý: "Z 11. místa v hodnocení oddílů v rámci PP3 mám radost, je to super umístění. Jsme tedy těsně pod top 10, takže pořád je prostor kam se zlepšovat, ale 11. místo vnímám jako vynikající. Je to ocenění každodenní práce všech pracovníků v klubu a potvrzení, že nastavení a směr naší práce je správný. Do budoucna všichni chceme toto umístění potvrdit nebo i vylepšit a bude tedy potřeba v každodenní trpělivé práci vytrvat a posouvat se dál."

Kompletní pořadí klubů včetně dalších informací si můžete pročíst ZDE.