Sylvo, řekněte nám na začátek něco o sobě a své profesi. 
Jmenuji se Sylva Hřebíčková, žiji v Brně a pracuji jako odborná asistentka na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Kondičnímu tréninku se věnuji sedmým rokem nejen profesně na univerzitě, ale i jako kondiční trenér. Sama jsem se věnovala cyklistice, konkrétně disciplíně XC, a také maratonu.

Od května jste se ujala vedení letní přípravy ženského áčka. Jak jste se k této možnosti dostala? 
Již delší dobu jsme společně s některými studentkami z fakulty rozebíraly možnosti kondiční přípravy ve florbalu. Společně jsme shledaly, že existují efektivní tréninkové metody a prostředky, které jsou vědecky podloženy a dokáží lépe než dosavadní praxe zacílit na rozvoj fyzického potenciálu pro specifické potřeby florbalu. Seznámila jsem se se sportovní manažerkou Jitkou Drápalovou, částečně jí své vize představila, pak uplynul nějaký čas a po skončení sezony jsem byla s nabídkou vedení tréninků letní přípravy oslovena.

Máte nějaké další zkušenosti s přípravou jiných sportovních oddílů? 
Spolupráce s florbalistkami Židenic je mojí první zkušeností s přípravou týmu. Dříve jsem pracovala především s cyklisty a individuálními sportovci, připravovala je na vrcholné světové soutěže, proto i akcentuji více individuální přístup.

Jaká je vaše filozofie a čeho byste chtěla s děvčaty docílit? 
Má filozofie je dlouhodobá, zároveň nejsem typ, který by dokázal plánovat trénink na míru zpovzdálí. Snažím se o to, aby každý, koho trénuji dokázal vnímat své tělo, našel způsob, jak s ním dlouhodobě pracovat a posouvat se. Je to o kontaktu, zpětné vazbě, učení a fantazii. Zároveň o práci v kolektivu, který si rozumí a pracuje společně, dokáže vytvořit týmového ducha, který pomáhá v klíčových momentech sezony. Cíl je pak jasný, společně chceme zvýšit fyzický potenciál ve všech segmentech pro potřeby florbalových zápasů na takovou úroveň, aby měly hráčky prostor pro hru samotnou a kondice je nelimitovala.

Popište nám, jak zatím letní příprava žen probíhá. Jak často probíhá a na co se zaměřujete? 
Naše letní příprava je rozdělena na společnou a individuální část. Společně se připravují hráčky z Brna nebo blízkého okolí, ostatní hráčky se připravují individuálně za určitých podmínek a společně pak vše kontrolujeme testy. Z počátku jsme individuálně s každou hráčkou probraly vize a cíle přípravy, na základě nich pak vytvořily společné plány, ze kterých si každá vybere to, co je možné vzhledem ke svému programu zvládnout. Nicméně je nutné splnit určitý objem tréninků a intenzity. V kádru jsou holky, které studují a mohou plnit dvoufázové tréninky, ale i takové, které pracují a mají na trénink čas pouze v omezeném objemu. Tím nechci říct, že ty privátně vytížené málo trénují, spíš mám opačnou zkušenost. Co jsem poznala florbal jako sport, je zde hodně vzdělaných, studujících lidí, kteří dokáží vnímat filozofii trenéra a principy, díky nimž se můžou zlepšovat a uvědomují si, že efekt má trénink pouze za dodržení jistých posloupností, objemů a intenzit. V ideálním případě je v plánu jeden volný den, jinak 6 dní v týdnu holky trénují, společné tréninky máme 3-4 týdně. Na společném tréninku se zaměřujeme na ty prvky, které je třeba, aby hráčky prováděly pod vedením trenéra nebo se sparingem. Zaměřujeme se na všechny kondiční schopnosti s akcentem na ty prvky, které jsme společně s hlavní trenérkou a hráčkami shledaly jako klíčové pro úspěch celého týmu v nadcházející sezoně a taktéž na ty, které hráčky shledaly jako limitující pro jejich individuální výkon. Každá z hráček v týmu vnímá své rezervy jinde, trénink proto částečně přizpůsobujeme i těmto individuálním požadavkům. Zpočátku jsme se připravovaly výhradně kondičně na atletické dráze, poté se přidaly silové tréninky v posilovně a nyní již kombinujeme i halu, kde probíhá kondiční a herní příprava. K tomu mají hráčky naordinované individuální tréninky, které mohou provádět v domácím prostředí nebo v přírodě.

Děvčata jsou zatím s letní přípravou velmi spokojena. Vaše tréninkové metody tak zřejmě snášejí velmi dobře.
Spokojenost v přípravě je na jednu stranu fajn, holky se na trénink vracejí a těší se, pro mě je však také důležité, jak se zlepšují v porovnání se začátkem přípravy v průběžných testech, jak to vnímá hlavní trenérka a hlavně, jak se projeví jejich práce během léta ve výkonnosti v průběhu sezony. Pokud by byly stejně spokojené i v jejím závěru, pak to bude dobrý výsledek dřiny z léta. Společně s hlavní trenérkou jsme se shodly na určitých změnách v letní přípravě, metody jsou poměrně odlišné od dřívějších let, nicméně je to běh na dlouhou trať, některé změny se projeví až za několik měsíců nebo let a samotný efekt tréninkových metod na svém individuálním výkonu musejí vnímat především holky samy, aby to celé mělo smysl. 

Odmlouvají někdy děvčata během tréninku?
Samozřejmě. To k přípravě patří. Neděláme věci, které jsou příjemné, častokrát jsou to drily, které bolí. Samotnou mě překvapilo, jak se současný tým podporuje. Takže pokud se má k nějakému odmlouvání jednotlivce schylovat je převálcováno hecováním ostatních. Každé cvičení holky berou jako výzvu se zlepšit nebo někoho překonat a tímto přístupem mi v mé práci hodně pomáhají.  

Letní příprava započala v květnu. V jaké kondici hráčky byly a v jaké jsou teď? 
Tým se připravuje od května. Kádr je poměrně široký a řada hráček se nepřipravuje pod mým vedením, ale individuálně. Navíc je zde situace s COVID, která individuální přípravě nahrává. Po posledním tréninku, na kterém byly i některé hráčky z individuální přípravy byl rozdíl v kondici markantní. Z mé strany se tým zvednul hlavně v rychlosti a koordinaci, intenzivně pracujeme na síle a výbušnosti. Já sama vnímám zlepšení ve všech parametrech, ale to hlavní řeknou až výsledky a herní pohoda holek v zápasech. Pro tým je důležité, aby byly hráčky fyzicky připraveny na zápas, kde jim bude kondice benefitem oproti soupeři a najdou tak prostor užívat si samotnou hru.  
   
Jak bude vypadat zbytek letní přípravy? Na čem se ještě musí zapracovat? 
V přípravě jedeme podle standardního plánu, s blížícím se soutěžním obdobím ubíráme na objemu a soustředíme se na intenzitu. Co se týká zaměření, tak z mého pohledu je to především akcent na výbušnost, opakovanou rychlostní vytrvalost a koordinaci. Hodně mi pomáhají herní tréninky, kde můžu analyzovat práci konkrétní hráčky a své připomínky směřovat přímo na ni, upravit individuální plán tak, aby do startu sezony byla lépe připravená.
 
Jak už bylo zmíněno výše, s kondiční přípravou zatím panuje spokojenost. Rozebírala jste s vedením klubu další spolupráci? Můžou s Vámi hráčky počítat i během sezony nebo při extraligových utkáních? 
Jakákoliv spokojenost může být velmi rychle rozptýlena špatnými výsledky prvních extraligových zápasů, proto zůstáváme nohama na zemi. Ostatní týmy se jistě také zodpovědně připravují, až výsledky v průběhu sezony ukáží, zda byla správná volba se mnou spolupracovat. Budu ráda, pokud bude mít vedení klubu chuť a vytvoří mi prostor s týmem pracovat i během sezony.  Společně s hlavní trenérkou máme ještě pár detailů do zápasové taktiky na dořešení a navíc jsme obě našly zajímavé možnosti zlepšení aktuální herní kondice, které bych si ráda nechala ještě pod pokličkou (usmívá se). Nicméně 100% s mojí aktivní podporou můžou holky počítat na lavičce při domácích zápasech, na tom jsme se již s vedením domluvili. Ta hlavní trenérská a kondiční příprava však graduje právě nyní, v sezoně už bude priorita samotná hra a regenerace. 
Do budoucna je vždy na čem pracovat, holky v sobě mají hodně potenciálu, samy to cítí, takže ať už s nimi bude pracovat kdokoliv, solidní základy jsme společně vybudovali.