V pondělí 25. března 2002 přistála na České florbalové unii přihláška nového oddílu. Oddílu s názvem TJ Sokol Brno Židenice. Parta kolem Jiřího Starého se po několika letech hraní rozhodla založit si florbalový oddíl. A největší smysl logicky dávalo zaštítit se židenickým Sokolem. Sokolu tak přibyl další sportovní oddíl - florbalový. 

Žideničtí florbalisté ctili sokolské barvy. Nejen, že se objevily v logu klubu, stejně jako název Sokol Židenice. Ale v úvodních sezonách také oblékali modro-bílo-červenou kombinaci dresů. Jednalo se o spolupráci, která dávala oběma stranám smysl. Florbalisté měli od počátku spojení velkou podporu. Nejen od Věry Drápalové, ale od celého vedení Sokola. I díky tomu tak mohli zlepšovat podmínky, navyšovat členskou základnu a oddíl postupně zvětšovat. 


Florbal se postupem času stal jedním z nejvyhledávanějších a nejoblíbenějších sportů, které byly v Sokolu k dispozici. Základna narostla až téměř ke čtyřem stovkám členů, kteří židenický florbal reprezentovali ve dvanácti družstvech. Florbalový oddíl byl tak velký, že jeho rozpočet tvořil více než polovinu rozpočtu celého židenického Sokola. V sezoně 2014/2015 Český florbal začal avizovat, že florbalové oddíly mají poslední možnost oddělit se od tělovýchovných jednot s tím, že mu mohou zůstat soutěže, které hrají. Sokol i florbalisté si tak začali pohrávat s myšlenkou oddělení. "V Sokole toto řešení navrhli již dříve. Takže jsme začali zvažovat, že založíme samostatný spolek. Byli jsme si vědomi plusů a mínusů, které to přinese. Mezi hlavní mínusy patřila ztráta zázemí, tréninkových bloků v sokolovně, záštitu silného Sokola, těžší bylo získávat nové členy. Mezi plusy určitě samospráva financí a dotací, a celkově osamostatnění se. Ačkoli to byl velký a těžký krok, nic nám k němu již nebránilo," vzpomíná na velký posun v historii židenického florbalu sekretářka klubu Šárka Stará. Ačkoli byl tento krok logický a souhlasily obě strany, tak se bohužel začaly vynořovat různé informace nezaložené na pravdě. Rozdělení na dva subjekty nakonec vzbudilo velké emoce.

Před židenickým florbalem stála velká výzva. Osamostatnit se, založit vlastní oddíl. S oddělením souvisel jeden náročný úkol - vyřídit přestupy všech hráčů a hráček z původního oddílu do nového. Stálo za tím hodně práce a úsilí. Otázkou rovněž bylo, jak se nový oddíl bude jmenovat a jak bude vypadat jeho vizuální stránka. "Shodli jsme se, že si slovo Židenice v názvu chceme ponechat. Florbalové prostředí nás jako Židenice znalo, a proto v názvu zůstalo. Logicky jsme do názvu doplnili florbal. A tak vznikl nový název Florbal Židenice," komentuje zrod nového názvu Jiří Starý. Současný prezident se už tehdy stal prezidentem nově založeného klubu. Byl také členem tříčlenného výkonného výboru, ve kterém jej doplnili Šárka Stará a Vítězslav Křivánek. Marketingovou komunikaci měla už tehdy na starosti bývalá brankářka a trenérka mládeže Dita Ondrejková. Dita vytvořila první marketingovou strategií a stála u zrodu nové klubové vizuální identity. Jejím středobodem se vzhledem k lokalitě stal židenický Drak. 

Jestli bylo nebo nebylo oddělení od Sokola dobrým rozhodnutím, hodnotí Jiří Starý. "Když se zpětně ohlédnu a zamyslím se nad plusy a mínusy oddělení od Sokola, tak za mě to pro rozvoj Florbalu Židenice byl naprosto zásadní krok a dalo by se říct začátek nové éry klubu. Osamostatnění nám přineslo volnou ruku v oblasti získávání financí ať už formou dotací nebo od sponzorů, a stejně tak jsme mohli sami rozhodovat kam finance v rámci fungování klubu budou směřovat. Možná to tak na první pohled nevypadalo, ale v rámci Sokola bylo vše výrazně složitější a komplikovanější. Od okamžiku kdy jsme se stali samostatným subjektem, bylo rozhodování výrazně jednodušší. Až teprve po vzniku spolku Florbal Židenice jsme byli schopní začít výrazně posilovat jak organizační, tak trenérskou strukturu a postupně se propracovat k dnešnímu stavu. Samozřejmě s oddělením vznikly i problémy, které jsme dřív řešit nemuseli, ale celkově tento krok s odstupem řady let hodnotím jednoznačně pozitivně."

Ačkoli se oba subjekty v roce 2015 oddělily, nadále vycházejí dobře. Florbal Židenice stále využívá prostory sokolských tělocvičen, kde své první florbalové krůčky dělají děti z minipřípravky a přípravky a kde trénují i další mládežnická družstva.