Rada Trenérů

Rada trenérů (RT) je tříčlenný orgán tvořený trenéry klubu, zodpovědnými za nastavení
tréninkové metodiky a vzdělávací i výchovný proces v klubu.
Rada trenérů je volený orgán klubu zastřešující trenéry všech kategorií. RT definuje klubovou metodiku, funguje jako poradní i dozorčí orgán pro trenéry působící v klubu. Rada trenérů je volena samotnými trenéry + jeden člen RT je volen VV klubu.

Rada trenérů řeší případné spory mezi trenéry nebo stížnosti členů klubu, případně rodičů,
e-mail RT: rada.treneru@florbalzidenice.cz

Přesnou definici RT, povinnosti a pravomoci členů RT a další podrobnosti obsahuje následující dokument

   Rada trenérů klubu Florbal Židenice

složení RT

Monika Körmendyová

mobil: +420 731 443 783
e-mail: monika.kormendyova@florbalzidenice.cz

Petra Prouzová

mobil: +420 603 967 103
e-mail: petra.prouzova@florbalzidenice.cz

Martin Bauer

mobil: +420 737 716 122
e-mail: martin.bauer@florbalzidenice.cz