Rada Trenérů

Rada trenérů (RT) je tříčlenný orgán tvořený trenéry klubu, zodpovědnými za nastavení
tréninkové metodiky a vzdělávací i výchovný proces v klubu.
Rada trenérů je volený orgán klubu zastřešující trenéry všech kategorií. RT definuje klubovou metodiku, funguje jako poradní i dozorčí orgán pro trenéry působící v klubu. Rada trenérů je volena samotnými trenéry + jeden člen RT je volen VV klubu.

Rada trenérů řeší případné spory mezi trenéry nebo stížnosti členů klubu, případně rodičů,
e-mail RT: rada.treneru@florbalzidenice.cz

Přesnou definici RT, povinnosti a pravomoci členů RT a další podrobnosti obsahuje následující dokument

   Rada trenérů klubu Florbal Židenice

složení RT

Petra Prouzová

mobil: +420 603 967 103
e-mail: petra.prouzova@florbalzidenice.cz

Michal Havelka

mobil: +420 734 780 484
e-mail: havelka@ceskyflorbal.cz

Monika Chromá (sdílený mandát)

mobil: +420 730 165 410
e-mail: monika.chroma@florbalzidenice.cz

Jiří Starý (sdílený mandát)

mobil: +420 777 744 204
e-mail: jiri.stary@florbalzidenice.cz
 

Jitka Drápalová

mobil: +420 773 763 663
e-mail: jitka.drapalova@florbalzidenice.cz