DOTACE

Informace o poskytnutých podporách

2017

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoročního činnosti a soutěží chlapců, dívek, mužů a žen ve florbalu v roce 2017 částka 50 000 Kč (smlouva č. 6717091347)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Celoroční příprava a účast v nejvyšší soutěži (družstvo ženy) v roce 2017 částka 345 300 Kč (smlouva č. 6717090175)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Sportovní příměstské tábory pro mládež v roce 2017 částka 20 000 Kč (smlouva č. 6717090922)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže částka 460 000 Kč (smlouva č. 6717092935)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech - zabezpečení sportovní činnosti mládeže v roce 2017 částka 600 000 Kč (rozhodnutí č.502017_8_0753) závěrečná zpráva o čerpání dotace je zde

MČ Brno Židenice
Florbal a všeobecná sport. průprava pro dívky a chlapce 5-18let v roce 2017 částka 75 000 Kč (smlouva č. 0517700030)

Jihomoravský kraj
Florbal- celoroční činnost 2017 částka 200 000Kč (smlouva č. 047312/17/OŠ)

2018

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoročního činnosti a soutěží chlapců, dívek, mužů a žen ve florbalu v roce 2018 částka 70 000 Kč (smlouva č. 6718090692)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Celoroční příprava a účast v nejvyšší soutěži (družstvo ženy)  částka 350 000 Kč (smlouva č. 6717090126)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Sportovní příměstské tábory pro mládež v roce 2018 částka 27 000 Kč (smlouva č. 6718091180)

MČ Brno Židenice
Florbal a všeobecná sport. průprava pro dívky a chlapce 5-18let v roce 2018 částka 80 000 Kč (smlouva č. 0518700021)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže částka 600 000 Kč (smlouva č. 6718093033)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže ve florbalu - dívky částka 32 000 Kč (smlouva č. 6718092928)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program Můj klub - Florbal Židenice - celoroční činnost dětí a mládeže 6-23let částka 639 500 Kč (rozhodnutí č.502018_2B_2404)

Jihomoravský kraj
Florbal- celoroční činnost 2018 částka 150 000Kč (smlouva č. JMK053527/18/OŠ)

2019

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Celoroční příprava a účast v nejvyšší seniorské soutěži (družstvo K1 Florbal Židenice -ženy)  částka 642 000 Kč (smlouva č. 671909 0092)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Sportovní tábory a florbalové kempy pro mládež v roce 2019 částka 27 000 Kč (smlouva č. 6719091042)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoročního činnosti soutěží mládeže, včetně 1.ligy juniorek a dorostenek, mužů a žen B a C ve florbalu v roce 2019 částka 150 000 Kč (smlouva č. 6719090698)

Městská část Brno-Vinohrady
Na pronájmy sportovišť v roce 2019 částka 7500Kč 

MČ Brno Židenice
Florbal a všeobecná sport. průprava pro dívky a chlapce 5-18let v roce 2019 částka 100 000 Kč (smlouva č. 0519700004)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže částka 665 000 Kč (smlouva č. 6719093178)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže ve florbalu - dívky částka 57 400 Kč (smlouva č. 6719092952)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Celoroční příprava a účast v nejvyšší mistrovské soutěži (družstvo K1 Florbal Židenice -ženy, období 09-12/2019)  213 000 Kč (smlouva č. 6719093845)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva Můj klub 2019 - Florbal Židenice - celoroční činnost dětí a mládeže 6-23let částka 886 600 Kč (rozhodnutí č.502018_2B_3277)

Jihomoravský kraj
Florbal- celoroční činnost (tréninky, soutěže, soustředění, kempy) 2019 částka 150 000Kč (smlouva č. JMK060984/19/OŠ)

2020

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Celoroční příprava a účast v nejvyšší seniorské soutěži (družstvo K1 Florbal Židenice -ženy)  částka 505 000 Kč (smlouva č. 672009 0619)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Sportovní tábory a florbalové kempy pro mládež v roce 2020 částka 23 000 Kč (smlouva č. 6720091364)

Jihomoravský kraj
Florbal- extraliga žen celoroční činnost 2019/20 částka 144 000 Kč (smlouva č. JMK062483/19/OŠ)

Městská část Brno-Vinohrady
Na pronájmy sportovišť v roce 2020 částka 7500 Kč 

Staturární městé Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční činnosti a soutěží družstev mládeže, vč. nejvyšší soutěže 1. ligy juniorek a dorostenek, dále družstva mužů, žen B a C ve florbalu, vč. pořádání florbalových turnajů v roce 2020 částka 180 000 Kč (smlouva č. 6720091785)