DOTACE

Informace o poskytnutých podporách

2017

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoročního činnosti a soutěží chlapců, dívek, mužů a žen ve florbalu v roce 2017 částka 50 000 Kč (smlouva č. 6717091347)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Celoroční příprava a účast v nejvyšší soutěži (družstvo ženy) v roce 2017 částka 345 300 Kč (smlouva č. 6717090175)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Sportovní příměstské tábory pro mládež v roce 2017 částka 20 000 Kč (smlouva č. 6717090922)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže částka 460 000 Kč (smlouva č. 6717092935)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech - zabezpečení sportovní činnosti mládeže v roce 2017 částka 600 000 Kč (rozhodnutí č.502017_8_0753) závěrečná zpráva o čerpání dotace je zde

MČ Brno Židenice
Florbal a všeobecná sport. průprava pro dívky a chlapce 5-18let v roce 2017 částka 75 000 Kč (smlouva č. 0517700030)