DOTACE

Informace o poskytnutých podporách

2017

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoročního činnosti a soutěží chlapců, dívek, mužů a žen ve florbalu v roce 2017 částka 50 000 Kč (smlouva č. 6717091347)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Celoroční příprava a účast v nejvyšší soutěži (družstvo ženy) v roce 2017 částka 345 300 Kč (smlouva č. 6717090175)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Sportovní příměstské tábory pro mládež v roce 2017 částka 20 000 Kč (smlouva č. 6717090922)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže částka 460 000 Kč (smlouva č. 6717092935)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech - zabezpečení sportovní činnosti mládeže v roce 2017 částka 600 000 Kč (rozhodnutí č.502017_8_0753) závěrečná zpráva o čerpání dotace je zde

MČ Brno Židenice
Florbal a všeobecná sport. průprava pro dívky a chlapce 5-18let v roce 2017 částka 75 000 Kč (smlouva č. 0517700030)

2018

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoročního činnosti a soutěží chlapců, dívek, mužů a žen ve florbalu v roce 2018 částka 70 000 Kč (smlouva č. 6718090692)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Celoroční příprava a účast v nejvyšší soutěži (družstvo ženy)  částka 350 000 Kč (smlouva č. 6717090126)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Sportovní příměstské tábory pro mládež v roce 2018 částka 27 000 Kč (smlouva č. 6718091180)

MČ Brno Židenice
Florbal a všeobecná sport. průprava pro dívky a chlapce 5-18let v roce 2018 částka 80 000 Kč (smlouva č. 0518700021)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže částka 600 000 Kč (smlouva č. 6718093033)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže ve florbalu - dívky částka 32 000 Kč (smlouva č. 6718092928)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program Můj klub - Florbal Židenice - celoroční činnost dětí a mládeže 6-23let částka 639 500 Kč (rozhodnutí č.502018_2B_2404)
 

2019

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Celoroční příprava a účast v nejvyšší seniorské soutěži (družstvo K1 Florbal Židenice -ženy)  částka 642 000 Kč (smlouva č. 671909 0092)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Sportovní tábory a florbalové kempy pro mládež v roce 2019 částka 27 000 Kč (smlouva č. 6719091042)

Statutární město Brno, OŠMT MmB
Zabezpečení celoročního činnosti soutěží mládeže, včetně 1.ligy juniorek a dorostenek, mužů a žen B a C ve florbalu v roce 2019 částka 150 000 Kč (smlouva č. 6719090698)

Městská část Brno-Vinohrady
Na pronájmy sportovišť v roce 2019 částka 7500Kč