Valná hromada zvolila nové vedení klubu

Ve středu 24. června 2020 proběhla valná hromada klubu. Ta na základě nově vytvořených stanov měla za úkol zvolit prezidenta klubu, výkonný výbor a také kontrolní komisi.
Florbal Židenice již zná své nové vedení, které bylo zvoleno na následující tříleté období. Dle nových stanov se tříčlenné vedení klubu rozšířilo na pětičlenné, zároveň na něj bude dohlížet tříčlenná kontrolní komise. Volit dle nových stanov mohli dva zástupci z řad jednotlivých kategorií, tzv. delegáti. Valné hromady se zúčastnilo 29 z 31 delegátů.

Po schválení programu, představení výroční zprávy a schválení rozpočtu na sezonu 2020/21 následovalo představení kandidátů. Na pozici prezidenta klubu kandidoval pouze Jiří Starý. Do výkonného výboru kandidovali Jitka Drápalová, Monika Chromá, Lukáš Konvičný, Petra Prouzová, Šárka Stará, Michaela Vítek Měsíčková a Filip Vojáček. Do kontrolní komise kandidovali Jiří Picka a Filip Vojáček.

Na základě výsledků hlasování byli do jednotlivých funkcí zvoleni tito kandidáti:
Prezident spolku: Jiří Starý
Člen Výkonného výboru: Jitka Drápalová, Lukáš Konvičný, Petra Prouzová, Michaela Vítek Měsíčková
Člen Kontrolní komise: Jiří Picka, Filip Vojáček

Třetí člen Kontrolní komise Valnou hromadou zvolen nebyl, ze zájemců jej dle stanov doplní Rada zakladatelů. Zápis z valné hromady a další materiály budou brzy doplněny do dokumentů v členské sekci. První schůze nového výkonného výboru je naplánována na středu 29. července.