Valná hromada 2018

POZOR AKTUALIZACE - změna času začátku VH!
Dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu spolku Florbal Židenice, z.s., která se bude konat ve středu 20.6.2018 od 18:30 (POZOR, ZMĚNA ZAČÁTKU) v zasedací místnosti v budově CCB, spol. s r.o., Okružní 580/19, Brno (tam, kde je i naše kancelář).
Dle platných stanov spolku je členem Valné hromady každý člen spolku starší 18 let.

Prosíme všechny zájemce o účast na Valné hromadě o nahlášení účasti přes tento formulář do 17. 6. 2018. V případě velké účasti je možná změna místa konání, informace budou zveřejněny zde.

Program VH je následující:

  1. Úvod
  2. Zpráva o činnosti - sezóna 2017/2018
  3. Zpráva o hospodaření - sezóna 2017/2018, rozpočet na sezónu 2018/2019
  4. Diskuse
  5. Usnesení
  6. Závěr

Upozornění:

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li Valná hromada schopna se usnášet, svolá Výkonný výbor náhradní Valnou hromadu ve stejný den se začátkem o 10 minut později, než byl stanoven začátek řádné Valné hromady. Tato opakovaná Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Náhradní Valná hromada bude jednat se stejným programem, který je navržen na jednání řádné Valné hromady.