Vzhůru na letní sportovní akce


Na letní prázdniny 2019 pro vás plánujeme opět řadu akcí. Můžete počítat s oblíbeným sportovním příměstským táborem v Bílovicích, ale proběhne také letní soustředění v Jedovnicích pro téměř všechny věkové kategorie.
"Příměšťák" je určený jak pro naše členy, tak i pro zájemce mezi dětmi, které nejsou registrované v našem oddíle.
Přehled termínů pro léto 2019:
 • 29. 7. - 2. 8. 2019 - Příměstský sportovní tábor pro děti ve věku 5 - 12 let
 • 5. 8. - 9. 8. 2019 - Letní soustředění v Jedovnicích pro kategorie: přípravka, elévové, elévky, mladší žákyně 
 • 12. 8. - 16. 8. 2019 - Letní soustředění v Jedovnicích pro kategorie: mladší žáci, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky

Příměstský sportovní tábor Bílovice

28788989842_50e89cbbbe_z.jpg

TERMÍN:
29. 7. - 2. 8. 2019

MÍSTO KONÁNÍ:
Sokolovna Bílovice, Fügnerovo nábř. 350, 664 01 Bílovice nad Svitavou
 
ÚDAJE PRO PLATBU:
částka 1800,- Kč 
převodem na účet č. 2800880201/2010
var. symbol: rodné číslo
poznámka: primestak jmeno ditete
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
 • Výše poplatku činí 1 800 Kč na účastníka kempu. Podle příslušných předpisů může na kemp přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor městského úřadu.
 • Poplatek musí být zaplacen do 15.5.2019.
 • Na účastníky příměstského kempu se vztahuje schválený denní režim, který obdržíte mailem po vyplnění přihlášky. Nástup dětí 7:45 na nádraží Židenice nebo v 8:00 Sokolovna Bílovice. Vyzvedávání dětí 16:00 nádraží Židenice nebo Sokol Bílovice v 15:45. Pro účastníky je zajištěn pitný režim, teplý oběd, dopolední a odpolední svačina.
 • Návštěvy rodičů na příměstském kempu jsou možné po dohodě s vedoucím akce. Při odhlášení dítěte v průběhu kempu nebudou navráceny peníze za účast dítěte na akci.
 • Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na kempu, atd. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
 • Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v, tisku, na internetu, atd.
 • Náklady na příměstský kemp budou částečně hrazeny z dotací MMB,JMK a MŠMT.
 • Pokud dojde k písemnému zrušení účasti 14 dnů před začátkem akce, bude vrácen celý účastnický poplatek, po tomto datu bude storno poplatek činit 50%
 • Účastníci akce budou mít po dobu akce sjednáno základní úrazové pojištění v rámci sportovního klubu Florbal Židenice.
 
KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. arch. Šárka Stará, tel. 608 409 062, e-mail: sarka.stara@florbalzidenice.cz

PŘIHLÁŠKA: přihlašujte se vyplněním formuláře


LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V JEDOVNICÍCH 

43988188442_288c609129_z-(2).jpg

TERMÍNY:

5. 8. - 9. 8. 2019 - přípravka, elévové, elévky, mladší žákyně (min. věk 6 let)
12. 8. - 16. 8. 2019 - mladší žáci, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky
 *Všechny kategorie mají dobrovolnou možnost zúčastnit se obou termínů

MÍSTO KONÁNÍ:
SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463
 
ÚDAJE PRO PLATBU:
částka 3 300 Kč pro pětidenní soustředění
částka 6 200 Kč v případě účasti na obou termínech
převodem na účet č. 2800880201/2010
var.symbol: rodné číslo
poznámka: soustredeni jmeno ditete
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
 • Výše poplatku činí 3 300 Kč za pětidenní soustředění a 6 200 Kč za desetidenní soustředění. Podle příslušných předpisů může na kemp přispět odborová organizace, zaměstnavatel - prosíme o informaci předem, kvůli vystavení faktury. Sleva pro sourozence pří týdenním pobytu je 400 Kč (druhé dítě platí 2900Kč).
 • Poplatek musí být zaplacen  15. 5. 2019.
 • V ceně je zahrnuto ubytování ve 3-4 lůžkových pokojích, strava 5x denně, pitný režim, tréninky na hale, doprava, účastnické triko a pojištění.
 • Na účastníky soustředění se vztahuje schválený denní režim, který obdržíte mailem po vyplnění přihlášky. Odjezd a příjezd ze soustředění bude zveřejněn v předstihu.
 • Návštěvy rodičů na soustředění jsou možné po dohodě s vedoucím akce. Při odhlášení dítěte v průběhu soustředění nebudou navráceny peníze za účast dítěte na akci.
 • Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na kempu, atd. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
 • Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v, tisku, na internetu, atd.
 • Náklady na soustředění budou částečně hrazeny z dotací MMB, JMK a MŠMT.
 • Pokud dojde k písemnému zrušení účasti 14 dnů před začátkem akce, bude vrácen celý účastnický poplatek, po tomto datu bude storno poplatek činit 50 %.
 • Účastníci akce budou mít po dobu akce sjednáno základní úrazové pojištění v rámci sportovního klubu Florbal Židenice.

KONTAKTNÍ OSOBA: 
Ing. arch. Šárka Stará, tel. 608 409 062, e-mail: sarka.stara@florbalzidenice.cz

PŘIHLÁŠKA: přihlašujte se vyplněním formuláře